Gedrag- en fatsoensregels

Het team van Chathonk wil voor iedereen een plezierige ervaring op het chatnetwerk van Chathonk. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld. Wij verwachten van een ieder die ons netwerk bezoekt, dat hij/zij zich aan deze regels houdt. Een ieder die zichzelf niet in staat acht om zich aan de regels te houden, of van plan is de regels moedwillig te overtreden, verzoeken we vriendelijk zijn/haar heil elders te zoeken.

Algemene informatie

Door te chatten op het netwerk van Chathonk, verklaar je akkoord te gaan met het volgende:

 1. Gesprekken die worden gevoerd op het netwerk van Chathonk kunnen worden opgeslagen op de servers van Chathonk. Deze gesprekken zullen veilig worden opgeslagen. Gesprekken opgeslagen op de servers van Chathonk zijn enkel te benaderen door de hoofdbeheerder. Deze gesprekken worden in geval van overtreding van Nederlandse wetgeving, overhandigd aan overheidsinstanties.
 2. U bent te gast op het netwerk van Chathonk en dient zich derhalve ook zo te gedragen
 3. U behandelt uw mede-chatters alsmede de teamleden van Chathonk met respect
 4. Een kanaaloperator (beheerder van een chatbox) heeft ten aller tijde het recht u de toegang tot één of meerdere chatbox(en) te ontzeggen. Hij/zij is niet verplicht een reden hiertoe op te geven. Het Chathonk team heeft hierop geen invloed en zal vragen met betrekking hierop dan ook niet behandelen.
 5. U zult de regels van Chathonk naleveren en respecteren
 6. IRC Operators (teamleden van Chatbox) hebben ten aller tijde het recht u de toegang tot het netwerk te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van redenen, zowel tijdelijk als ook permanent. Wanneer u het hiermee niet eens bent, kunt u hiertegen in bezwaar gaan door contact met ons op te nemen.

Wanneer u het niet eens bent met bovenstaande, verzoeken wij u vriendelijk uw heil elders te zoeken.

Regels voor iedereen

Op het netwerk van Chathonk geleden een aantal regels, waaraan een ieder die wenst te chatten op het netwerk van Chathonk zich dient te houden. Het Chathonk team ziet erop toe dat iedereen zich aan deze regels houdt.

 1. Spammen (het verspreiden van grote aantallen links naar websites) is niet toegestaan
 2. Flooden (het verzenden van grote aantallen berichten naar het netwerk) is niet toegestaan
 3. Discriminatie en/of rascisme wordt op geen enkele wijze getrollereerd
 4. Het is niet toegestaan om te adverteren op ons netwerk, anders dan advertenties welke door de hoofdbeheerder van het netwerk worden verspreid.
 5. Illegaal verkregen materiaal (torrents, nieuwsgroepen, enig ander auteursrechtelijk beschermd materiaal) mag niet worden verspreid via het netwerk van Chathonk
 6. Het is niet toegestaan om bans, in welke vorm dan ook, te omzeilen

Naast deze regels is uiteraard de Nederlandse wetgeving van toepassing op het netwerk. U dient zich daar dan ook aan te houden.

Overtreding van het overstaande kan resulteren in permanente ontzegging van de toegang tot het netwerk en alle overige diensten van Chathonk.

Overtredingen van Nederlandse wetgeving zullen worden gemeld bij de autoriteiten.

Aanvulling voor kanaalbeheerders

 1. Als kanaalbeheerder heb je een rol vol met verantwoordelijkheden. Misbruik deze verantwoordelijkheden niet. Bij misbruik kunnen we de toegang tot het netwerk ontzeggen en de door jou aangemaakte chatbox afsluiten.
 2. Wij verwachten van kanaalbeheerders dat zij een oogje in het zeil houden in hun eigen chatbox. Hiermee bedoelen wij dat zij overtreding van de regels van Chathonk in de gaten houden en direct zullen melden bij de teamleden van Chathonk.